סדנאות לקבוצות קטנות בבית ג'אן

סדנאות מומלצות לקבוצות קטנות בבית ג'אן אשר נבדקו בקפידה ועל בסיס תקופתי ע"י מיזם אוצרות הגליל. צפו ברשימת סדנאות לקבוצות קטנות בבית ג'אן