סדנאות לקבוצות קטנות במתת

סדנאות מומלצות לקבוצות קטנות במתת אשר נבדקו בקפידה ועל בסיס תקופתי ע"י מיזם אוצרות הגליל. צפו ברשימת סדנאות לקבוצות קטנות במתת