סדנאות לקבוצות קטנות בלוחמי הגיטאות

סדנאות מומלצות לקבוצות קטנות בלוחמי הגיטאות אשר נבדקו בקפידה ועל בסיס תקופתי ע"י מיזם אוצרות הגליל. צפו ברשימת סדנאות לקבוצות קטנות בלוחמי הגיטאות