סדנאות לקבוצות קטנות בכישור

סדנאות מומלצות לקבוצות קטנות בכישור אשר נבדקו בקפידה ועל בסיס תקופתי ע"י מיזם אוצרות הגליל. צפו ברשימת סדנאות לקבוצות קטנות בכישור