סדנאות לקבוצות קטנות בטל-אל

סדנאות מומלצות לקבוצות קטנות בטל-אל אשר נבדקו בקפידה ועל בסיס תקופתי ע"י מיזם אוצרות הגליל. צפו ברשימת סדנאות לקבוצות קטנות בטל-אל