סדנאות לקבוצות קטנות בגילון

סדנאות מומלצות לקבוצות קטנות בגילון אשר נבדקו בקפידה ועל בסיס תקופתי ע"י מיזם אוצרות הגליל. צפו ברשימת סדנאות לקבוצות קטנות בגילון