סדנאות לקבוצות קטנות בבצת

סדנאות מומלצות לקבוצות קטנות בבצת אשר נבדקו בקפידה ועל בסיס תקופתי ע"י מיזם אוצרות הגליל. צפו ברשימת סדנאות לקבוצות קטנות בבצת