סדנאות לקבוצות קטנות בתובל

סדנאות מומלצות לקבוצות קטנות בתובל אשר נבדקו בקפידה ועל בסיס תקופתי ע"י מיזם אוצרות הגליל. צפו ברשימת סדנאות לקבוצות קטנות בתובל