סדנאות לקבוצות קטנות בג'וליס

סדנאות מומלצות לקבוצות קטנות בג'וליס אשר נבדקו בקפידה ועל בסיס תקופתי ע"י מיזם אוצרות הגליל. צפו ברשימת סדנאות לקבוצות קטנות בג'וליס